METODOLOGIA DE ORGANIZARE A CONCURSULUI DE PLANURI DE AFACERI -revizuită la 12.04.2019

Primaria Comunei Cristian in calitate de Beneficiar al proiectului POCU “Program Integrat de Masuri pentru Combaterea Excluziunii Sociale in comunitatea marginalizata din Comuna Cristian, Brasov (PIMCES Cristian)”, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020,  publica Metodologia de organizare a concursului de Planuri de afaceri. Perioada de depunere a dosarelor în cadrul Concursului de Planuri…