Experiența antreprenorilor din Livezeni, județul Mureș – împărtășită viitorilor antreprenori din Cristian, județul Brașov

Ziua de 27 august a fost dedicată unui schimb de experiență între antreprenorii din cadrul proiectului „Măsuri integrate pentru combaterea sărăciei și a marginalizării în Livezeni, județul Mureș” și viitorii antreprenori din cadrul proiectului „Program intergrat de măsuri pentru combaterea excluziunii sociale în comunitatea marginalizată din comuna Cristian, județul Brașov”. Toți au avut ocazia să…

METODOLOGIA DE ORGANIZARE A CONCURSULUI DE PLANURI DE AFACERI -revizuită la 12.04.2019

Primaria Comunei Cristian in calitate de Beneficiar al proiectului POCU “Program Integrat de Masuri pentru Combaterea Excluziunii Sociale in comunitatea marginalizata din Comuna Cristian, Brasov (PIMCES Cristian)”, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020,  publica Metodologia de organizare a concursului de Planuri de afaceri. Perioada de depunere a dosarelor în cadrul Concursului de Planuri…