ANUNȚ CONCURS PENTRU POSTURI CONTRACTUALE

În conformitate cu prevederile Legii nr.153/2017 și H.G. nr. 325 din 10 mai 2018, cu modificările și completările ulterioare, Școala Gimnazială Cristian, cu sediul în localitatea Cristian, strada Piața Libertății nr. 22,  Județul Brașov, organizezază  concurs, pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale, vacante, în cadrul Proiectului ”Program Integrat de Măsuri pentru Combaterea Excluziunii Sociale în Comunitatea…